Kontaktinformasjon:

  • Kontaktperson: Justin Gabriel Yuen, mob. 404 33 822, e-post: stavanger.krets@samemisjonen.no
  • Nordlys Misjonssenter, Furenesveien 287, 4308 Sandnes

Samemisjonen Region Sørvest sitt Kontonummer: 3260.05.93292, Samemisjonen Region Sørvest sitt Vipps: 502558

Nordlys Misjonssenter sitt Kontonummer: 3260.42.42583, Vipps: 903301.

Organisasjonsnummer: 918976183 for Region Sørvest Norges Samemisjon

Evangelisering og diakonalt arbeid i nordområdene i over 130 år

OM SAMEMISJONEN

Norges Samemisjon ble stiftet i 1888 og fylte 130 år i 2018. Vi er en av landets minste organisasjoner, men den eneste som har et spesielt fokus på formidling av evangeliet til det samiske folk. Til å lede arbeidet i kretsene er det egne kretsstyrer og ansatte. Noen kretser har også et eget barne- og ungdomsråd, BUR.
Hovedorganisasjonen ledes av landsstyret som møtes ca fire ganger årlig. Hovedkontoret ligger i Tromsø. Øverste organ er landsmøtet som trer sammen hvert tredje år. Da møtes kontaktpersoner, medlemmer, ansatte og utsendinger fra kretser og foreninger – til viktige forhandlinger og dessuten samlinger tilpasset barn, unge og voksne.

Her finner du Norges Samemisjon sin hjemmeside.

Her er link til Stavanger krets sine sider på samemisjonen.no.

OM REGION SØRVEST

Region Sørvest omfatter i hovedsak Rogaland og Agder fylke.

Vi ønsker å forkynne et klart budskap – Ordet om korset – til vekkelse og frelse, overalt der vi får komme til. Samtidig vil vi informere om arbeidet NSM driver i Nord-Norge og på Kola, og samle inn penger til denne tjenesten Herren har satt oss til.
Regionen eier og driver Nordlys Misjonssenter, hvor vi hvert år arrangerer 8 leirer: 2-4 klasse, 5-7 klasse, Ungdomsleir og Minileir. På Nordlys har vi også to store utlodninger hvert år, flere bibelhelger og andre arrangementer. Når senteret er ledig, brukes det mye til utleie.

Hjertelig velkommen til leirer, bibelhelger, fester, utlodninger eller til å leie stedet.

Prisliste for arrangement og leirer finner du her.